تحویل سریع و رایگان ۲۴ ساعته در مراکز استان‌ها
تمامی محصولات این فروشگاه برای مراکز استان‌ها از طریق پست ویژه بسته بندی و ارسال میشود.

تحویل سریع و رایگان ۷۲ ساعته در شهرستان‌ها
تمامی محصولات این فروشگاه برای شهرستان‌ها از طریق پست پیشتاز بسته بندی و ارسال میشود.